Kalite Yönetimi
ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi
ISO 14001:2015
İSG Yönetimi
ISO 45001:2018
Enerji Yönetimi
ISO 50001:2018
e-şikayet Portalı

Ağrı Çimento Politikası

Politikamız

Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ağrı Çimento fabrikası, faaliyet gösterdiği alanda ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun standartlarda üretim yaparken; bilimsel gelişme ve çağdaş teknolojilerden yararlanmayı, sürdürülebilir karar süreçlerini, verimliliği yakalamada iş güvenliğini ve kesintisiz eğitimi, çevre değerlerini birincil öncelik olarak göz önünde bulundurmayı, enerji ve doğal kaynak verimliliğini, kaliteli üretimi, ülke ve bölge ekonomisine katkıyı, bağlantılı olduğu tüm kurum ve kişilerle dayanışmayı, taahhütlerinde özenli davranmayı ilke olarak benimsemiştir.

Müşteri memnuniyeti sağlamak.

Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak ve yönetim desteği sağlamak.

Tüm süreçlerde, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve örnek bir firma olmak.

Fabrikamızın yönetim ve üretim süreçlerinde mevcut ulusal ve uluslararası yasalara, standartlara ve tarafımızdan belirlenecek diğer düzenlemelere uymak.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, çalışanların katılımını etkinleştirerek huzurlu bir iletişim ortamı sağlamak.

Tasarım, ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında isg, çevresel etki ve enerji verimliliği göz önünde bulundurarak bu konuda tedarikçilerle iş birliği içinde olmak.

En düşük çevresel etki ve kaynak israfını hedeflemek, enerji verimliliğini sürdürülebilir bir biçimde geliştirmek.

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

× WhatsApp