Kalite Yönetimi
ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi
ISO 14001:2015
İSG Yönetimi
ISO 45001:2018
Enerji Yönetimi
ISO 50001:2018
e-şikayet Portalı

İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde öncelikli hedef olarak “SIFIR İŞ KAZASI” prensibi ile hareket eden fabrikamız bu konuyla ilgili tüm mevzuatlara uymakta ve hazırladığı iç yönetmelik ve talimatlarla da bu hedefe ulaşma yolundaki hassasiyetini göstermektedir.

Modern Teknoloji

Bilgi, teknoloji ve iletişimin çok hızlı geliştiği dünyamızda ticaretin küreselleşmesiyle rekabet kapsamı ve sınırları da genişlemiştir. Firmaların bu rekabete ayak uydurmak ve yaşamını sürdürebilmesi uluslararası standart ve kuralları bünyesinde sistematize edip uygulamasıyla mümkündür.

Yenilenebilir Enerji

Üretimin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında buna paralel olarak enerji kaynakları ise azalmaktadır. Çimento üretimi gibi enerjiyi yoğun kullanılan sektörlerin enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanması, enerji tasarrufu yapması, geri kazanım ve tekrar kullanma gibi sistemler oluşturması önem kazanmıştır.

× WhatsApp