Kalite Yönetimi
ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi
ISO 14001:2015
İSG Yönetimi
ISO 45001:2018
Enerji Yönetimi
ISO 50001:2018
e-şikayet Portalı

Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Bilgi, teknoloji ve iletişimin çok hızlı geliştiği dünyamızda ticaretin küreselleşmesiyle rekabet kapsamı ve sınırları da genişlemiştir. Firmaların bu rekabete ayak uydurmak ve yaşamını sürdürebilmesi uluslararası standart ve kuralları bünyesinde sistematize edip uygulamasıyla mümkündür.

Bu bilinçle yola çıkan fabrikamız, ulusal ve uluslararası ilgili tarafların talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak için üretimin her aşamasını ve tüm proseslerini kapsayan ve sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluşumuz memnuniyetlerin artmasıyla şikayetlerin minimize olmasını sağlamıştır.

Çalışanların faaliyetlere katılımlarının sağlanmasıyla motivasyonları, çalışma heyecanları ve ayniyet duyguları artmıştır.

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Üretim kalitesinden ödün vermeden, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisinin en az seviyede olması öncelikli hedeflerimizdendir. Ulusal çevre mevzuatları ve sektörel taahhütler yakından takip edilmekte ve uyulmaktadır.

Sürdürülebilirlik felsefesi çerçevesinde daha az enerji ve doğal kaynak kullanımını destekliyor ve ekolojik dengeyi koruyarak günümüz ve gelecek kuşakların yararına daha kaliteli bir yaşam sağlamak için projeler geliştiriyoruz.

Fabrikamızda atık ısıdan elektrik enerjisi elde ederek CO2 salınımının azaltılması ve sıfır atık projesi ile de geri dönüşebilen atıkların değerlendirilmesiyle doğal kaynak tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

TS ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde öncelikli hedef olarak “SIFIR İŞ KAZASI” prensibi ile hareket eden fabrikamız bu konuyla ilgili tüm mevzuatlara uymakta ve hazırladığı iç yönetmelik ve talimatlarla da bu hedefe ulaşma yolundaki hassasiyetini göstermektedir.

Tüm faaliyetlerinde çalışma ortamının uygunluğu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamakta ve bunun sürdürülebilir olması için ciddi yaptırımlar uygulamaktadır.

İSG farkındalığının bütün çalışanlarımıza, misafirlerimize ve taşeronlarımıza yayılması ve bilinçlenmenin artırılması adına sürekli eğitimler verilmekte ve saha uygulamaları yapılmaktadır. Davranış odaklı saha denetimleri yapılarak eğitimlerin ve uygulamaların etkinlikleri gözden geçirilmektedir.

 

ISO 45001:2015

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Üretimin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında buna paralel olarak enerji kaynakları ise azalmaktadır. Çimento üretimi gibi enerji yoğun kullanılan sektörlerin enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanması, enerji tasarrufu yapması, geri kazanım ve tekrar kullanma gibi sistemler oluşturması önem kazanmıştır.

ARKOZ Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikası olarak bu faaliyetleri mevzuatlara uygun ve sistematik olarak uygulama adına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmuş ve etkin olarak ta işletmekteyiz.

Böylece tüketilen enerji sistematik olarak sürekli izlenip kontrol altında tutulmakta, daha verimli ve etkin kullanımı sağlanmaktadır.

WHR sistemi kurulmuş olup, atık ısıdan elektrik enerjisi üretilmekte, tükettiğimiz enerjinin bir kısmı buradan sağlanmaktadır.

ISO 50001:2015

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

× WhatsApp