Kalite Yönetimi
ISO 9001:2015
Çevre Yönetimi
ISO 14001:2015
İSG Yönetimi
ISO 45001:2018
Enerji Yönetimi
ISO 50001:2018
e-şikayet Portalı

Modern Laboratuvarda Test

Kalite - Kontrol Laboratuvarı

Kalite – Kontrol departmanımız, üretim esnasında ürün veya hammaddelerin kalite özelliklerinin kontrolü ve bu özelliklerin uygun aralıklarda olup olmadığı konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca nihai ürün veya hammaddelerin kimyasal özelliklerini saptamakta ve kalite kontrol özellikleri için sınır değerler belirlemektedir.

Ürün Kalitesi

Amacımız, sahibi olduğumuz ISO kalite belgesi doğrultusunda güvenilir, çevre dostu, uygun kalitede bir üretim yaparak; müşterilerimize yüksek kalite ve performansta ürün yelpazesi sunabilmektir. Üretimin her aşamasında ürün özellikleri ve kullanılan test metodları ile elde edilen sonuçların doğruluğu da kontrol edilmektedir.

Kalite – Kontrol departmanımız:

hammaddeler
üretim
alternatif hammaddeler
müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi
Ar-Ge bünyesindeki yeni ürünler
Çevre dostu ürünler
alanlarında hizmet vermektedir

Hammadde, klinker, mineral takviyeleri ve bitmiş ürünlerin kalitesi, üretilen çimento ürünlerinin yüksek kalitesini sağlamak için fabrikada bulunan modern bir teknoloji laboratuvarında düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Kalite kontrol Kompleks bir sistemle gerçekleştirilir

Laboratuvarda, alçı, kireçtaşı, mergel, kil, volkanik kül, klinker ve çimento kimyasal, fiziksel ve mekanik testleri yapılır. Laboratuarda kullanılan cihazlar düzenli olarak kalibre edilir ve doğrulanır.

× WhatsApp